Načítání obsahu...

Dotazník spokojenosti

Našim cílem je neustálé zlepšování služeb. Proto Vás žádáme o vyplnění tohoto krátkého formuláře.

E-mail

Musíte zadat e-mail

E-Mail nemá správný formát

Zadejte, prosím, svůj e-mail pro ověření

Informace

Musíte zvolit

Jste spokojeni s množstvím a přesností dodaných informací ze strany obchodních zástupců?

Musíte vyplnit

Proč?

Srozumitelnost

Musíte zvolit

Jste spokojeni s jasností a srozumitelností smluv?

Musíte vyplnit

Proč?

Instalace

Musíte zvolit

Jste spokojeni s vysvětlením instalace ze strany techniků?

Musíte vyplnit

Proč?

Servis

Musíte zvolit

Jste spokojeni s rychlostí a úrovní servisních zásahů a dodávek spotřebních materiálů a papírů?

Musíte vyplnit

Proč?

Děkujeme za Vaši zprávu.